تفسیر نماد

تفسیر نشان ضربدر در گنجیابی

تفسیر نشان ضربدر در گنجیابی تفسیر نشان ضربدر در گنجیابی نماد نشان ضربدر در گنجیابی در بیشتر حالات تفسیر نشان ضربدر هدف آخر نیست ولی نشان از وجود هدفی در نهایت ۱۰ قدمی نماد داره به طور مثال در تصویر ضربدری را با خطوط بلند می بینید که ساقهای ضربدر کل فضای سنگ را در […]

جوغن گرد نشانه چاه

جوغن گرد نشانه چاه جوغن گرد نشانه چاه علامت جوغن گرد و چاه نشانه چیست ؟ جوغن گرد نشانه دقیقا بیان کننده این است که همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، این جوغن گرد چاه نشانه قبرنیست بلکه نشانه چاه پلمپ شده است همانظور که در مطلب مربوط نمادها و نشانه هم ذکر شد […]

نماد و مفهوم سه سنگ ایستاده

نماد و مفهوم سه سنگ ایستاده نماد و مفهوم سه سنگ ایستاده نماد سه سنگ ایستاده در گنج یابی ، چنین موقعیتی گواه از سه قبر سرداری مهم در منطقه است . چنین نمادهایی دارای نسخه هستند و درون نسخه از این سه شاخص نامبرده شده و نقطه قبور در بالاتر از نماد یعنی اگر […]

نماد الاغ در دفینه یابی

نماد الاغ در دفینه یابی تفسیر نماد الاغ در دفینه یابی در تصویر اولین نماز شما باید به جهت نگاه الاغ دقت کنید در سمت نگاه الاغ چهار قدم به جلو در طول اگر به مورد مشکوکی برخوردید باید با دقت بررسی کنید اما اگر چیزی در طول مسیر مشاهده نمودید طول مسیر را با […]

نماد برگ دفینه یابی

نماد برگ دفینه یابی نماد برگ از قدیمی ترین نماد های یافت شده در ایران باستان می باشد که مربوط به دوره ساسانی است این نماد دارای چندین تفاسیر مختلف می باشد نماد برگ در دفینه یابی در تفسیر اول نماز شما باید به شکل ظاهری برگ درخت دقت کنید که ابتدا این برند می […]