ضمانت فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE

فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE کارکرده

فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE کارکرده فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE کارکرده ویژگی های فلزیاب P.GRAPH SUPER BALANCE: عمق كاوش ۵ متر واقعی با سیستم متال دتکتور قدرت شعاع كاوش با سیستم آنتی ۱۰۰۰ متر به صورت تفکیک طلا و نقره قدرت کاوش فلزات ۴ الى ۵ متر با سيستم متال دتکتور دارای تفکیک تمام فلزات و […]